Verdant Ky
Yrityssaneeraus

YRITYSSANEERAUS

Yrityssaneeraus

Yksi keino konkurssin välttämiseksi on yrityssaneeraushakemuksen jättäminen käräjäoikeudelle ennen konkurssimenettelyn alkamista.

Tavallisesti velkoja, yleensä verottaja tai vakuutusyhtiö, hakee yrityksen konkurssiin estääkseen lisävelan syntymisen silloin, kun velkaa ei ole lyhennetty pitkään aikaan tai kun saatavan määrä on jatkuvasti kasvanut.

Konkurssiasian käsittely käräjäoikeudessa pysähtyy, kun yrityssaneerausmenettelyä haetaan. Konkurssin uhatessa yrityksen on syytä ottaa välittömästi yhteyttä yrityssaneerauksen asiantuntijaan, joka laatii hakemuksen yrityssaneerauksen aloittamiseksi.

Konkurssi on monesti velkojille epäedullinen keino periä saataviaan. Konkurssipesän realisointitulos jää usein heikoksi. Lisäksi konkurssipesän hoitaminen on aina kallista. Nämä seikat yhdessä johtavat yleensä siihen, etteivät ns. tavalliset velkojat juurikaan hyödy konkurssista.Copyright © 2012-2020. All rights reserved.
Designed by Verdant Ky